8 Juni 2011

RUKUN QALBI, FI'LI DAN QAULI

Pengajian bersama Ust. Razikin bersama warga kampung islam Gelgel masih dalam pembahasan tetang rukun Sholat. Rukun Shalat adalah perkara yang sebahagian daripada solat dan bergantung kepadanya sah solat itu. Shalat secara amnya mempunyai tiga belas rukun yang terbahagi kepada tiga kategori iaitu rukun qalbi, fi'li dan qauli.

  • Rukun qalbi (ﻗﻠﺒﻲ - iaitu berasal daripada perkataan ﻗﻠﺐ - qalb bermaksud hati) adalah rukun yang berasaskan kepada hati.
  • Rukun fi'li (ﻓﻌﻠﻲ - iaitu berasal daripada perkataan ﻓﻌﻞ - fi'l bermaksud perlakuan) adalah rukun yang berasaskan kepada perbuatan anggota badan. Pergerakan anggota badan atau tindakan tubuh itu memerihalkan rukun tersebut.
  • Rukun qauli (ﻗﻮﻟﻲ - iaitu berasal daripada perkataan ﻗﻮﻝ - qaul bermaksud kata-kata) adalah rukun yang berasaskan kepada sebutan dan bacaan.

No. Rukun Kategori No. Rukun Kategori
1 Niat Qalbi 8 Duduk antara dua sujud Fi'li
2 Berdiri betul Fi'li 9 Bacaan tahiyat akhir Qauli
3 Takbiratul ihram Qauli 10 Duduk tahiyat Akhir Fi'li
4 Membaca al-Fatihah Qauli 11 Selawat ke atas nabi dalam tahiyat akhir Qauli
5 Rukuk Fi'li 12 Salam Qauli
6 I'tidal Fi'li 13 Tertib Qalbi
7 Sujud Fi'li
Copyright © 2014 Kampung Islam Gelgel